Εγκαίνια έκθεσης : Γιώργος Λαναράς

Γιώργος Λαναράς

Γεννήθηκε 1962.
1982-1987 Α.Σ.Κ.Τ. με δάσκαλο τον Ηλία Δεκουλάκο

Ατομικές εκθέσεις

1990, Gallery ”Titanium”, Αθήνα
1991, ”Κ” Gallery, Λονδίνο
1993, Gallery ”Titanium”, Αθήνα
1994, Gallery ”Ολγα Γεωργακέα΄΄ Βούλα
1997, Gallery ”Titanium”, Αθήνα
2001, Gallery ”Art tower”, Αθήνα
2003,Gallery ”Titanium Γιαγιάνος”, Αθήνα
2007,Gallery ”Titanium Γιαγιάνος”, Αθήνα
2012,Gallery ”Titanium Γιαγιάνος”, Αθήνα

Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Έργα του υπάρχουν σε ιδιωτικές συλλογές και μουσεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

“Μιλώντας για την ζωγραφική του Γ.Λαναρά, μοιραία όφειλα να μιλήσω, έστω σύντομα,έστω συμβολικά,για τη γενικότερη κατάσταση του τόπου γιατί μόνο αν μας πονέσουν τα πράγματα ίσως μπορέσουμε να παράγάγουμε τέχνη.Έχουμε και λεμε λοιπόν: Ο Γιώργος Λαναράς είναι ένας κλασσικός ζωγράφος με τους τρόπους που και ο Giorgio de Chirico δήλωνε πως pictor classicus sum!Δηλαδή ένας ζωγράφος που κατ’αρχάς αντιμετωπίζει το προαιώνιο πρόβλημα της τέχνης του που συνίσταται στο πως το θέμα,μια φιγούρα, ένα αντικείμενο σελιδώνεται στο χώρο και πως το πρώτο επίπεδο διαλέγεται με το βάθος.Απο τη σχέση αυτη, η οποία σταθερά πρέπει να ανανεώνεται γιατί αλλίώς εκπίπτουμε σε ακαδημαϊσμούς, θα προκύψει η επάρκεια της σύνθεσης.
Απο εκεί και ύστερα αρχίζουν βέβαια τα δύσκολα.Η ζωγραφική οφείλει μέσω συμβόλων, οπτικής,συνειρμών, δυναμικών εικόνων κλπ. να μιλήσει με κύρος για την ανθρώπινη συνθήκη. Η μορφή να καταστεί λόγος, η ζωγραφιά κείμενο. Θα ‘λεγα πως η εικονοποιία του Λαναρά όπως συγκροτείται την τελευταία δεκαετία σ΄αυτή τη σειρά των έργων ορίζεται ως << εννοιολογικός εξπρεσιονισμός>>, ή πιο αναλυτικά ως << οι όροι της ανθρώπινης τραγωδίας διατυπωμένη ως κωμωδία>>.”

Μάνος Στεφανίδης

Εγκαίνια τετάρτη 10/5/2017 στις 20:30 .

Διάρκεια έκθεσης μέχρι 15/6/2017

 

facebookevent