Βασίλης Σαλέας / Ημέρα Τρίτη

CBS

40.00 €

Format: Album, LP, Stereo, Vinyl

Condition: Near Mint (NM or M-)
Playlist
  • Α1ΟΦΘΗΤΩ Η ΞΗΡΑ ()
  • Α2ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΑΥΣΑ ()
  • Α3ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ ()
  • Α4Ο ΕΦΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΑΘΛΙΑΣ ΜΟΥ ΨΥΧΗΣ ()
  • Β1ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ ()
  • Β2Ο ΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΑΙ ()
  • Β3ΦΩΣ ΙΛΑΡΟΝ ()
  • Β4ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ()

1 in stock