Ζαφείρω Βλάχου – “Καθημερινό Περιβάλλον”

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι πόλεις στη δομή τους, στη λειτουργία τους είναι χαώδης.

Το περιβάλλον των πόλεων είναι ένας δυναμικός καθημερινός χώρος που αποτελείται από συστήματα αντιφάσεων.

Το αστικό τοπίο αποτελείται από τα δημιουργήματα του ανθρώπου.

Δημιουργήματα που ο χρόνος τα φθείρει.

Η εικόνα των προς αποκατάσταση καλυμμένων με πανιά κτηρίων αποκάλυψε πάνω τους φόρμες και σχέσεις φυσικές.

Η τελείως κάθετη προοπτική τα μεταμόρφωσε.

Το βλέμμα κινούμενο φυλακίζει τοπία μεταφυσικά.

Η σύνθεσή τους προσδιορίζει νέα πλαίσια.

Μορφές αναγνωρίσιμες.

Συναισθήματα οικεία.

Μνήμες κοινές μέσα στην καθημερινή αταξία.

Σύνολο από υπάρχοντα υλικά ικανό να ορίσει ένα ριζικά διαφορετικό μέλλον, όπου παρά το γεγονός ότι ξένοι και διαφορετικοί μεταξύ τους άνθρωποι έχουν επικοινωνία και επαφή.